PRIMARIA COMUNEI GURASADA

Judetul Hunedoara

Compartiment asistenta sociala


Misiunea compartimentului de asistenţă socială:

 

-          identificarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, consiliere şi sprijin pentru persoanele sau familiile aflate în dificultate din comuna Gurasada, jud. Hunedoara

 

Scopul desfăşurării activităţilor specifice compartimentului de asistenţă socială:

-          creşterea calităţii vieţii beneficiarilor de servicii sociale care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă

 

Asistenţa socială la nivelul compartimentului de asistenţă socială se realizează prin acordarea de prestaţii sociale şi furnizarea de servicii sociale.

 

Principalele obiective:

 

-          asigurarea de servicii sociale de calitate, flexibile, respectând standardele generale în domeniu.

-          informarea continuă a beneficiarilor referitor la serviciile şi prestaţiile sociale acordate.

-          colaborări cu instituţii publice şi ONG-uri, prin realizarea de parteneriate, proiecte şi programe de combatere a marginalizării sociale.

-          implementarea unor programe de prevenire a marginalizării sociale, a situaţiilor de risc şi a dependenţei de sistemul de protecţie socială.

 

Domeniile de activitate:

 

-          protecţia copilului şi familiei

-          protecţia persoanelor vârstnice

-          protecţia persoanelor cu handicap

-          protecţia persoanelor şi familiilor cu venituri mici

 

Compartimentul de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului este o instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al comunei Gurasada.

Coordonarea compartimentului de asistenţă socială se realizează de către primarul comunei Gurasada, domnul Nan Silviu şi secretarul comunei Gurasada, domnul Bistrian Samuil.

Buna funcţionare a compartimentului de asistenţă socială este asigurată de domnul Rus Adrian Cosmin – inspector.